Přeskočit na obsah

Školní rok 2021/2022

Vyhlášení obvodního kola Soutěže v programování na Praze 6 a 17

36. ročník 2021/2022

Termíny:

Prezence 8:30-8:50 v místě konání soutěže, zahájení soutěže v 9:00. Ukončení v cca 13:00 hodin.

Prezence 8:30-8:50 v místě konání soutěže, zahájení soutěže v 9:00.  Ukončení v cca 13:00 hodin.  

Kategorie mladší žáci

středa, 23. 3. 2022

Kategorie je určená pro žáky ZŠ a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. (6. – 7. třída a odpovídající ročník VG) programovací jazyk Scratch

Kategorie starší žáci

středa, 23. 3. 2022.

Kategorie je určená pro žáky ZŠ a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. (8. a 9. ročník a odpovídající ročník VG): programovací jazyk Scratch

Kategorie mládež

středa, 23. 3. 2022.

Kategorie vyšší programovací jazyky starší žáci a mládež: libovolný vyšší programovací jazyk, (Java, Python, C++, C#, Pascal, Basic …) – soutěžící uvede v přihlášce

Programování mikrořadičů (Arduino)

pondělí, 28. 3. 2022.

Kategorie je určená pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně

Programování webu – nepostupová kategorie

středa, 23. 3. 2022.

Nepostupová kategorie určená pro všechny žáky do 19 let včetně – rozhodnutím NPI tato kategorie v letošním školním roce není oficiálně vyhlášena a nebude tak ani v krajském ani ústředním kole.

Kategorie žáci

Úloha 1 – Zájezd na Statistickém úřadě [40]

Úloha 2 – Výpočet BMI [25]

Úloha 3 – Rychlopísař [35]

Kategorie mládež

Úloha 1 – Zájezd na Statistickém úřadě [45]

Úloha 2 – Rovnice [30]

Úloha 3 – Rychlopísař [25]

Untitled Tab

This is just a placeholder to help you visualize how the content is displayed in the tabs. Feel free to edit this with your actual content.