Programátorský čtyřboj Disciplína č. 4
Cloudové systémy

 

Čím víc digitalizace, tím víc systémů a tím více dat k různému zpracování a konverzi. V této disciplíně bude k řešení úkol z praktického života, kdy je v organizaci potřeba vytáhnout data z cloudového on-line Microsoft Outlook kalendáře a odpracované hodiny spočítat a roztřídit do mzdového výkazu hodin.

V zásadě se můžeš vydat dvěma cestami – buďto naprogramovat nějakou „standalone“ aplikaci (taková by měla umět běžet na OS Windows nebo v prohlížeči, např. jako JavaScript) nebo využít nástroje Office365 přímo v Cloudu.

Nejlepší řešení se dočká mimo ceny také praktického nasazení.

Hodnotit budeme funkčnost v rozsahu 0-70 bodů a „uživatelskou přívětivost“ 0-30 body. Pod funkčností si představujeme provádění všech dále popsaných kritérií.

Zadání:

Automaticky vyplňovat soubor s docházkou (tabulku *.xlsx, dále jen Docházka) podle zadaných kritérií z kalendáře. Tedy posčítat hodiny trvání událostí za daný měsíc a tyto součty zadat podle datumů do tabulky. Vyplňovat docházku je potřeba do separátní ho listu tabulky, podle jména zaměstnance.

Adresa kalendáře:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/589aa37de4b242d19d7545482897e911@ddmp6.onmicrosoft.com/b1f785c8d1634f7b84b63725439b0d2712579083799193173521/calendar.ics

Adresa souboru s docházkou:

https://ddmp6-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/michal_kunstovny_ddmp6_onmicrosoft_com/ER1dxIL8cNtLv54EnYY3dL4Bh7O84fVQi9tEEHMxQmbwqg?e=CrbN7r

Podrobnosti:

Popis v události může začínat některým klíčovým slovem z tabulky (NV znamená náhradní volno),

V kalendáři

V docházce

DDM

Pracovní činnost

Lékař

Lékař

Dovolená

Dovolená

Samostudium

Samostudium

NV

NV

Nemoc

Jiné (Nemoc)

za ním pak může následovat nějaký další řetězec (upřesnění):

Pokud je v popisu události některé z těch klíčových slov, vyplní se hodiny za takovou událost do příslušného sloupce v tabulce. Pokud popis události žádné klíčové slovo na začátku svého popisu neobsahuje, započítá se stejně jako  DDM“, tedy do Pracovní činnost. Dále budeme takovou označovat jako „Neoznačená

Navržené, ale neschválené události (tedy že uživatel nepotvrdil, že se zúčastní, v grafickém přehledu značeny šrafovaným rámečkem) se nezapočítávají nikam, jsou ignorovány. V kalendáři jsou tyto příklady v pondělí, 29.3.

V kalendáři mohou být vyplněny „Události“ s konkrétním údajem od-do nebo jako „celý den“. Hodiny je potřeba počítat z obou.

Pokud se jedná o vyplnění  „celý den“, pak u Nemoc, Dovolená, Samostudium, Lékař a NV počítat 8 hodin denně, jen všední dny a mimo svátky.  U DDM a nepopsaných klíčovým slovem, vyplněných „celý den“ počítat 8 hodin a to i o víkendech a svátcích.

Pokud je nějaká událost typu DDM nebo Neoznačená delší než 6 hodin v kuse, je třeba daný úsek zapsaný do docházky zkrátit o 0,5 hodiny. Zde na sebe totiž naráží předpis zákoníku práce nejdéle po 6 hodinách práce vykonat půlhodinovou přestávku a zvyklost zaměstnanců vyplňovat do kalendáře paušálně celou dobu, kdy byli v práci, bez vyznačení přestávky na oběd. Příklad s 8,5 hodinami v kuse, které se ale do docházky počítají za 8 hodin je např. 9.3. Pokud je Událost  >6 hodin a zároveň ≤6,5 hodin, zkracuje se na 6 a je to smůla zaměstnance. Pokud na sebe navazuje víc událostí bez přestávky tvořící dohromady blok >6 hodin, přistoupí se k tomu stejně jako k jedné události popsané v tomto odstavci.

Oddělovač desetinných míst je tečka. Do docházky se hodiny zaokrouhlují na desetiny.

Vyplňujete jen sloupce docházky Pracovní činnostJiné (nemoc), součty vodorovné i svislé si docházka dělá sama. Nenechte se zmást, že docházka odečítá NV od ostatních hodin v daném dni, to je fíčura, nikoli bug.

Řešení:

Je možné využít soubory viz výše anebo si zažádat o přístupové údaje do Office 365 a využít nástroje Office365 (PowerAutomate …) Vzorový kalendář pro vyplňování je měsíc březen 2021.

Zájemcům, o nichž jsme věděli dopředu, jsme již přístupové údaje vygenerovali a odeslali na jejich e‑mailové adresy.

V případě „standalone“ aplikace by tato měla uživateli umožnit zadat adresu zdrojového kalendáře a cílové tabulky formou odkazů, jako je uvedeno zde. Pro zadání do tabulky by bylo potřeba se autentizovat, k tomu využijte stejné přihlašovací údaje jako pro řešení v Cloudu.

Dotazy směřujte na Discord server Kou-tech: https://discord.gg/9PaJT8SY nebo na e-mail olympiada-programovani@ddmp6.cz.

Odevzdání:
Forma odevzdání bude záležet na zvoleném způsobu řešení, pro podrobnosti nás kontaktuj.
Čas k řešení je do úterý 30.3. 23:59 SELČ.

Vzor vyplnění docházky:

 

 

Dům dětí a mládeže, U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6

 

 

Výkaz přítomnosti v zaměstnání

Březen 2021

 

 

 

Aaronson

 

Pracovní činnost

Lékař

Dovolená

Samo
-studium

NV 

Jiné (nemoc)

Celkem

Poznámka

1/3/2021

Út

8

8

 

2/3/2021

St

8

8

 

3/3/2021

Čt

9

9

 

4/3/2021

8

8

 

5/3/2021

So

8

8

 

6/3/2021

Ne

0

 

7/3/2021

Po

0

 

8/3/2021

Út

8

0

 

9/3/2021

St

8

8

 

10/3/2021

Čt

8

8

 

11/3/2021

5

3

8

 

12/3/2021

So

7.5

7.5

 

13/3/2021

Ne

0

 

14/3/2021

Po

0

 

15/3/2021

Út

8

8

 

16/3/2021

St

8

8

 

17/3/2021

Čt

8

8

 

18/3/2021

8

8

 

19/3/2021

So

8

8

 

20/3/2021

Ne

0

 

21/3/2021

Po

0

 

22/3/2021

Út

8

8

 

23/3/2021

St

8

8

 

24/3/2021

Čt

8

8

 

25/3/2021

8

8

 

26/3/2021

So

8

8

 

27/3/2021

Ne

0

 

28/3/2021

Po

0

 

29/3/2021

Út

4.5

4.5

 

30/3/2021

St

9.5

9.5

 

31/3/2021

Čt

9.5

9.5

 

 

77

3

40

16

8

40

184

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán pracovní doby

-184

 

Podpis:

 

 

 

 

 

 

Neodpra-cováno/ přesčas

0